Odd Cafés

Tijdens de Odd Cafés gaat Oddstream het gesprek aan over een actueel thema binnen kunst en technologie. Dit keer richten we ons op het cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs, en hoe het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden door middel van digitale cultuur hierin een plekje zou kunnen krijgen.

Digitale cultuur en 21e eeuwse vaardigheden in het cultuuronderwijs

Kritisch denken, problemen oplossen, computational thinking en mediawijsheid zijn een aantal 21e eeuwse vaardigheden die leerlingen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Het opnemen van deze vaardigheden in het onderwijs gaat niet zonder slag of stoot: er is discussie over de vaardigheden an sich én in hoeverre ze een verbetering van het onderwijs kunnen garanderen.

Hoe wordt er op dit moment in het cultuuronderwijs gewerkt aan het ontwikkelen van deze moderne vaardigheden? En welke uitdagingen liggen daar nog? En welke kansen liggen hier nog voor specifiek digitale cultuur?

We bespreken deze vragen aan de hand van van Next Culture, een project van Rotslab, Setup en het Globe College in Utrecht. Het lesprogramma van Next Culture is gemaakt voor het vmbo en gericht op digitale cultuur. Dit project richt zich op cultuuronderwijs in de 21e eeuw vanuit de gedachte dat het hedendaags onderwijs leerlingen niet bij kan houden. Cultuuronderwijs biedt een ideaal platform om dit te hervormen en aan te passen aan de maatschappij van nu en de toekomst. Belangrijk onderdeel van het project is een actieve co-creatie met docenten.

Keimpe de Heer is te gast, oprichter van het Utrechtse medialab Rotslab, en mede-ontwikkelaar van Next Culture. De rode draad in het werk van Keimpe is de creatieve toepassing van nieuwe technologie en de kracht van ontwerpgericht werken aan de grote uitdagingen van deze tijd.

Na de presentatie van Keimpe is er ruimte is voor gesprek, vragen, het delen van ervaringen en kennisuitwisseling met alle aanwezigen.

Datum: Donderdag 12 september
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Entree: gratis, aanmelden via info@oddstream.nl
Locatie: Studio Oddstream (aan het binnenplein van de Lindenberg: Ridderstraat 23, Nijmegen)

klik hier voor het facebookevenement

Vul hier uw zoekopdracht in