Heb je Goodbye Internet gemist?
Kijk nu de registratie van donderdagavond Infinite detail en zaterdagavond Vanished Web terug op ons YouTube kanaal.

Did you miss out on Goodbye Internet?
Watch the recording of thursday night Infinite detail and saturday night Vanished Web now on our YouTube channel. 

Minifestival Goodbye Internet

Wat als er geen internet meer is? Dat onderzoekt Oddstream 25 t/m 27 november tijdens het minifestival Goodbye Internet. In drie avonden spreken we over verborgen digitale infrastructuren, digitaal verval en een wereld waarin het internet niet meer bestaat maar ons nog als een geest achtervolgt.

Het festival vindt plaats in de Lindenberg (Nijmegen) en online, de voertaal is Engels.
De afbeelding is gemaakt door Mariana Marangoni.

What would happen if the internet would cease to exist? Oddstream will research this possibility during the minifestival Goodbye Internet (25-27 November). In three eveningprograms we’ll speak about digital infrastructures, digital decay and a world were the internet does not exist anymore but still haunts us. 

The festival takes place in the Lindenberg (Nijmegen) and online and is English spoken. The image is designed by Mariana Marangoni.

goodbye-internet

Nederlands omschrijving [English below]

Wat als er geen internet meer is? Het was een gedachte die het afgelopen jaar steeds vaker opkwam na een lange dag van Zoom calls en livestreams.  

Geen clickbait, geen likes 

Geen Big Tech, geen online shopping 

Geen fake news, geen online community 

In oktober kregen we er al mee te maken toen Facebook, Instagram en Whatsapp urenlang niet te bereiken waren. Van gestreste influencers, onbereikbare vrienden en verdwenen familiefotoalbums, tot infrastructuren die het begaven op plekken die afhankelijk zijn van Facebook voor hun toegang tot het internet. 

Het verhoogde ons bewustzijn van onze afhankelijkheid en dat het internet geen onaantastbaar en stabiel netwerk is.  De overheden van Myanmar en India gebruikten afgelopen jaar een welbekende strategie van totalitaire regimes door het internet te blokkeren gedurende grootschalige demonstraties. Klimaatverandering zal de werking van het internet naar alle waarschijnlijkheid nog meer beïnvloeden. Apparaten en WiFi-netwerken kunnen oververhit raken en fysieke internetstructuren kunnen beschadigingen oplopen door hogere temperaturen en een stijgende zeespiegel.  

Tijdens het minifestival Goodbye Internet schenkt Oddstream aandacht aan de huidige doodlopende wegen en toekomstige grenzen van het internet. Wat kunnen we leren over het einde van het internet? Kom er 25 t/m 27 november achter gedurende een reeks activiteiten met kunstenaars, schrijvers en onderzoekers die met elkaar in gesprek gaan over digitaal verval, het archiveren van het internet en behekste machines.  

Goodbye Internet bestaat uit drie avondprogramma’s. 

  • 25/11: Infinite Detail [20:00, online, voertaal Engels, gratis toegang]
    Op 25 november gaat Tim Maughan (CA/VK), auteur van sci-fi roman Infinite Detail, in gesprek met kunstenaar en onderzoeker Ingrid Burrington. Samen zullen ze spreken over science fiction, verborgen digitale infrastructuren en de impact van onoverzienbare laat-kapitalistische systemen.  »meer weten«
  • 26/11: Internet Ruins [20:00, locatie: Lindenberg, voertaal Engels, toegang €5]
    Kunstenaars Richard Vijgen (NL), Mariana Marangoni (VK/BR) en Michiel Huijben (NL) vertellen over hun werk en gaan in gesprek over architecturale ruïnes en ruïne-esthetiek die het einde van het internet visualiseren. Welke vorm zullen de overblijfselen van het internet aannemen? Hoe ziet digitaal verval eruit en in hoeverre moet dat voorkomen of bestreden worden? Wat moet behouden of bewaard worden, en welke rol speelt het archief hierin?  »meer weten«
  • 27/11: Vanished Web [20:00, locatie: Online, voertaal Engels, toegang €5]
    Kunstenaars Mariana Marangoni (VK/BR), Nella Piatek (VK/PL) en Wesley Goatley (VK) gaan in gesprek over hun recente werk over huidige en speculatieve eindes van het internet. Wat gebeurt er als het internet er niet meer is? Zal het ons als een geest blijven achtervolgen? Daarnaast voeren de kunstenaars een performance lezing op.  »meer weten«

English description

What would happen if the internet would cease to exist? It was a question which sometimes came up after long days of Zoom calls and online cultural events during the Covid-19 pandemic.

No clickbait, no likes.

No Big Tech, no online shopping

No fake news, no online community.

We already got a taste of it in October, when suddenly Facebook, Instagram and Whatsapp were unreachable for hours. From panicked influencers, to unreachable friends and entire family photo albums disappearing, to collapsing infrastructures in places relying on Facebook for their gateway to the internet.

It amplified our awareness of the dependence on online services and that the internet isn’t necessarily an untouchable and stable network. The governments of Myanmar and India used a common tactic of totalitarian regimes when they blocked internet traffic during large scale demonstrations last year. Another challenge might lie in the changing climate conditions: Due to devices and WiFi networks overheating and physical internet infrastructures sustaining damage because of rising temperatures and sea levels.

But what would happen when the internet fails? What could be an alternative way of a sustainable internet structure? These questions are addressed during the mini-festival Goodbye Internet, in which Oddstream explores together with scientists and artists the dead ends and future boundaries of the internet. What can we learn about the internet when we think about it ending?

Join us 25 – 27 November in a series of events with artists, writers and researchers discussing digital decay, archiving the web and haunted machines.

Goodbye Internet consists of three evening programs.  

Vul hier uw zoekopdracht in