Kunstbalie zoekt consulent Mediakunst

Kunstbalie verbindt en versterkt organisaties die bezig  zijn met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein. De organisatie is op zoek naar een consulent Mediakunst met veel voorkennis op het gebied van kunst en technologie.

Consulent Mediakunst

Onder de taken van de consulent Mediakunst vallen onder meer:

  • Volgen, ontwikkelen én delen van kennis op het gebied van kunst en technologie in relatie tot het primair en voortgezet onderwijs
  • Stimuleren van de implementatie van mediakunst binnen het onderwijscurriculum
  • Ontwikkelen van vernieuwende educatieve werkvormen voor en met diverse doelgroepen in onderwijs en cultuursectorAdviseren over productontwikkeling (tentoonstellingen, events, projecten) voor het primair en voortgezet onderwijs
  • Ontwikkelen en/of uitvoeren van scholingsactiviteiten voor diverse doelgroepen binnen cultuureducatie

Om kans te maken op deze functie dien je voldoende kennis van mediakunst te hebben en van het onderwijssysteem en de positie van cultuureducatie daarbinnen.

Klik hier voor alle informatie en om te reageren.

Vul hier uw zoekopdracht in