»»» Kijk de registratie van dit gesprek nu terug op ons Youtubekanaal. «««

»»» Watch the recording of this conversation on our YouTube channel. «««

Vanished Web

Kunstenaars Mariana Marangoni (VK/BR), Nella Piatek (VK/PL) en Wesley Goatley (VK) gaan in gesprek over hun recente werk over huidige en speculatieve eindes van het internet. Wat gebeurt er als het internet er niet meer is? Zal het ons als een geest blijven achtervolgen? Daarnaast voeren de kunstenaars een performancelezing op. 

Artists Mariana Marangoni (VK/BR), Nella Piatek (VK/PL) and Wesley Goatley (VK) will discuss their recent work covering current and speculative endings of the internet. What happens after the end of the internet? Will it come back to haunt us? Besides that, the artists will perform a performance lecture.

27/11 | 20:00 | location: online | English spoken | https://www.youtube.com/watch?v=Sx4PTRrqqH0

Nella Piatek - Into the Ethereal

Nederlandse omschrijving [English below]

Gedurende Goodbye Internet: Vanished Web gaan kunstenaars Mariana Marangoni (VK/BR), Nella Piatek (VK/PL) en Wesley Goatley (VK) in gesprek over hun recente werk over huidige en speculatieve eindes van het internet. Deze avond is gericht op het mooier maken van de rafelrandjes van het internet, het bieden van weerstand tegen de beperkte levensduur van onze apparaten en het gebruik van hekserij om onze apparaten juist te eren. Bovenal wil deze avond vooral laten zien dat wanneer het internet eindigt, het ons als een geest zal blijven achtervolgen.

MARIANA MARANGONI’s werk neemt de materialiteit en nieuwe vormen van narratieven als uitgangspunt. Haar installatie Merciless Entropy (2021), die ze vanavond gaat bespreken, is een monument voor de kwetsbare, maar uitgesproken grondvesten van het internet en laat een nieuwe vorm van ‘ruïne-esthetiek’ zien die voortkomt uit het moderne Web. De sculptuur laat zien hoe de online woestenij van server errors en vergeten internetpagina’s ook als iets moois gezien kan worden.

NELLA PIATEK onderzoekt de systemen van menselijke interactie, antropologische toekomstperspectieven en socio-technische verbeeldingen. Vanavond presenteert ze Into the Ethereal (2021), een interactief fictief narratief geplaatst in een post-internet-toekomst, waar de servers van kleinere sociale platforms zoals Tumblr zijn stilgelegd omdat de grotere platforms een monopolie zijn geworden. Aan de hand van rituelen uit de hekserij wil het interactieve werk radicale toekomstperspectieven en nieuwe ervaringen onderzoeken die naar voren kunnen komen als we ons op een meer spirituele, sensuele en emotionele manier verhouden tot digitale technologieën.

WESLEY GOATLEY is een geluidskunstenaar en onderzoeker, wiens praktijk zich richt op de esthetiek en politiek van data, machine learning en stemherkenningssoftware en de macht die deze hebben in hoe de wereld wordt gevormd en hoe wij de wereld zien. Tijdens deze laatste avond van het mini-festival geeft hij een introductie op de onderwerpen gerelateerd aan het einde van het internet.

Bekijk de livestream hier: https://www.youtube.com/watch?v=Sx4PTRrqqH0 

Nella Piatek - Into the Ethereal
Nella Piatek - Into the Ethereal
Wesley Goatley - Chtonic Rites
Wesley Goatley - Chtonic Rites
Mariana Marangoni - Merciless Entropy
Mariana Marangoni - Merciless Entropy

English description

During Vanished Web, artists and designers Mariana Marangoni (UK/BR), Nella Piatek (UK/PL) and Wesley Goatley (UK) discuss recent work related to current and speculative endings of the internet. This gathering focuses on aestheticizing the frayed edges of the internet, resisting planned obsolescence of Big Tech and using witchcraft to honour our devices, but most of all it wants to show us that even when the internet ends, it will come back to haunt us.

MARIANA MARANGONI’s work explores the materiality of media and new forms of narrative. Her installation Merciless Entropy (2021), which she will talk about this evening tonight, is a monument to the fragile-yet-pervasive foundations of the internet, and presents a new form of ruin aesthetics that are emerging from the modern Web. The artwork focuses on how online wastelands of digital errors and forgotten pages scattered around the web can also be seen as something beautiful.

NELLA PIATEK studies systems of human interaction, anthropological futures and socio-technical imaginaries. Tonight she will give a presentation about Into the Ethereal (2021) is an interactive fiction placed in a Post-Internet future, where servers of smaller social platforms such as Tumblr are shut down as a result of an monopoly of larger platforms. Through a haunted operating system this interactive piece explores radical futures and the new experiences that could emerge if human attitudes and views towards digital technologies become more spiritual, sensuous and emotional.

WESLEY GOATLEY’s critical practice examines the aesthetics and politics of data, machine learning, and voice recognition technologies and the power they have in shaping the world and our understanding of it. This last evening of our minifestival, Wesley provides an introduction on the topicsw ith tantalizing examples on the end of the internet.

Watch the livestream here: https://www.youtube.com/watch?v=Sx4PTRrqqH0

Vul hier uw zoekopdracht in