Update naar aanleiding van de coronamaatregelen vanaf 13 november 2021:  Goodbye Internet gaat door! De avondprogramma’s in Hubert op 26 en 27 november worden verplaatst naar de Lindenberg in Nijmegen.

Update considering the corona measures of 13 November 2021: Goodbye Internet can take place! The evening programs in Hubert on 26 and 27 November are moved to the Lindenberg in Nijmegen. 

Internet Ruins

Kunstenaars Richard Vijgen (NL), Mariana Marangoni (VK/BR) en Michiel Huijben (NL) vertellen over hun werk en gaan in gesprek over architecturale ruïnes en ruïne-esthetiek die het einde van het internet visualiseren. Welke vorm zullen de overblijfselen van het internet aannemen? 

Artists Richard Vijgen (NL), Mariana Marangoni (VK/BR) and Michiel Huijben (NL) speak about their work and talk about the architectonic ruin and ruin aesthetics that visualise the end of the internet. Which form will internet’s remnants have?

26/11 | 20:00 | location: Lindenberg | English spoken | entrance €5 | buy your tickets here at the Lindenberg website

Mariana Marangoni - Merciless Entropy

Nederlandse omschrijving [English below]

Als het internet ten einde komt, wat blijft er dan nog over? 

Sinds het vroege internet worden metaforen uit architectuur of stedenbouw gebruikt om het internet beter te begrijpen, zoals de ‘Digital Highway’ en de Digitale stad. Deze avond staan de architecturale ruïne en ruïne-esthetiek centraal om het einde van het internet te visualiseren. Welke vorm zullen de overblijfselen van het internet aannemen? Hoe ziet digitaal verval eruit en in hoeverre moet dat voorkomen of bestreden worden? Wat moet behouden of bewaard worden, en welke rol speelt het archief hierin? 

RICHARD VIJGEN richt zich als kunstenaar, ontwerper en docent op het visualiseren van data, netwerken en algoritmes. Met Deleted Cities 3.0 (2017) begeeft Vijgen zich op het vlak van digitale archeologie, en wekt hij het verdwenen internetfenomeen Geocities opnieuw tot leven.  

MARIANA MARANGONI onderzoekt de materialiteit van media, en combineert daarin het digitale met sculptuur.  Marangoni interesseert zich in de manier waarop digitaal verval op internet zichtbaar wordt of vaak met opzet verborgen blijft, en stelt vragen over wat bewaard moet worden. Marangoni’s werk Merciless Entropy (2021) onderzoekt de fragiele basis van het internet en gebruikt hiervoor een dystopische ruïne-esthetiek.  

MICHIEL HUIJBEN richt zich als beeldend kunstenaar vooral op architectuur. Voor zijn werk States of Place (2021) dook Huijben verschillende archieven in, om de representatie van een plek in het archief in vergelijking met de werkelijke locatie.  

Mariana Marangoni - Merciless Entropy
Mariana Marangoni - Merciless Entropy
Richard Vijgen - The Deleted City 3.0
Richard Vijgen - The Deleted City 3.0
Michiel Huijben - States of Place
Michiel Huijben - States of Place

English description

What remains if the internet ends? 

Since the early days of the internet, architectonic and urban metaphors, such as the ‘digital highway’ and the Digital City, are used to understand the internet better. This evening we’ll be focusing on the architectonic ruin and ruin aesthetics to visualise the end of the internet. Which form will internet’s remnants have? What does digital decay look like and to which extent should we try to prevent it? What do we need to save and what role does the archive have in this?

RICHARD VIJGEN is an artist, designer and teacher focusing on the visualisation of data, networks, and algorithms. In his work Deleted Cities 3.0 (2017) he turns to digital archeology to bring new life to the internet phenomenon Geocities, which was shut down in 2009.

MARIANA MARANGONI combines the digital with the sculptural to research the materiality of media. She is interested in the way digital decay on the internet is made either visible or deliberately hidden, and wonders what should be saved and what not. Marangoni’s work Merciless Entropy (2021) explores the fragile basis of the internet while using dystopian ruin aesthetics.

MICHIEL HUIJBEN’s work centers around architecture. His writing, performances and installations depart from, draw on, or intervene in built environments to voice unspoken narratives and conjure speculative legacies. His recent work States of Place (2021) reflects on on changes in the design and use of post-war public space in the Netherlands and how archives remember these.

Vul hier uw zoekopdracht in