»»» Kijk de registratie van dit gesprek nu terug op ons Youtubekanaal. «««

»»» Watch the recording of this conversation on our YouTube channel. «««

Infinite Detail

Op 25 november gaat Tim Maughan (CA/VK), auteur van sci-fi roman Infinite Detail, in gesprek met kunstenaar en onderzoeker Ingrid BurringtonSamen zullen ze spreken over science fiction, verborgen digitale infrastructuren en de impact van onoverzienbare laat-kapitalistische systemen.

Tim Maughan (CA/VK), author of sci-fi novel Infinite Detail, speaks with artist and researcher Ingrid Burrington. They will talk about science fiction, hidden digital infrastructures and the impact of unmeasurable late capitalist systems.

25/11 | 20:00 | online | English spoken | free entrance
Watch on YouTube

kaft

Nederlandse omschrijving [English below]

De scifi-roman Infinite Detail (2019) van Tim Maughan (CA/VK) verhaalt over Bristol in de nabije toekomst, waar activisten en kunstenaars een alternatief digitaal netwerk opgezet hebben in de wijk Stokes Croft en daarmee alle verbindingen met Big Tech hebben afgesloten. Wanneer een anonieme groep van hackers wereldwijd de stekker uit het internet trekt ontstaat er een enorme chaos. In Infinite Detail schetst Tim Maughan een mogelijke toekomst waarin het internet niet meer werkt en welke impact dat heeft op onze hyper-genetwerkte wereld.  

Deze avond gaat de auteur in gesprek met kunstenaar en onderzoeker Ingrid Burrington (VS). Haar werk richt zich op het fysiek in kaart brengen, documenteren en identificeren van digitale netwerken. Hierbij wijst ze op elementen van het internet die vaak over het hoofd worden gezien. Door de geografische context en materiële realiteit van het netwerk te onderzoeken wil ze dit systeem ontrafelen en onderliggende machtsstructuren blootleggen. In 2016 publiceerde ze Networks of New York, waarin ze een antwoord probeert te formuleren op de vraag hoe het internet er eigenlijk uitziet.  

Samen zullen ze spreken over science fiction, verborgen digitale infrastructuren en de impact van onoverzienbare laat-kapitalistische systemen. Het gesprek vindt online plaats. Bekijk het hier. 

English description

Tim Maughan’s (UK/CA) science fiction novel Infinite Detail (2019) tells the story of a near future Bristol where activists and artists have set up their own alternative digital network in the area of Stokes Croft, cutting off all connections to Big Tech. But when an anonymous group of hackers pulls out the plug of the internet worldwide, chaos ensues. In Infinite Detail, Tim Maughan outlines a possible future when the internet stops working and the impact it has on our hypernetworked world.

During this event, the author will get into conversation with artist and researcher Ingrid Burrington (US). Ingrid Burrington’s work focuses on mapping, documenting and identifying digital networks while pointing out hidden elements of the internet. By researching the geographical context and material reality of the network she wants to unravel this system as well as underlying power structures. In 2016 she published Networks of New York, exploring the question of what the internet actually looks like.

Together they will discuss science fiction, hidden digital infrastructures and the impact of unmeasurable late capitalist systems. Their conversation will take place online. Watch it here.

Vul hier uw zoekopdracht in